Số kí hiệu Số ký hiệu: 1785/UBND-VP
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Văn bản số 4217/UBND-NC1 ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 03/06/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :