Số kí hiệu Số ký hiệu: 1791/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Văn bản số 4231/UBND-NN1, ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh về việc thống kê công nhân lao động tại các tỉnh, thành phố làm việc ở tỉnh Vĩnh Phúc đang cư trú tại địa phương
Nội dung
Ngày tạo 03/06/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :