Số kí hiệu Số ký hiệu: 32/BCDD-KT&HT
Trích yếu Về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản từ nước ngoài vào Việt Nam
Nội dung
Ngày tạo 02/06/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :