Số kí hiệu Số ký hiệu: 1768/UBND-VHTT
Trích yếu V/v hướng dẫn mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung
Ngày tạo 02/06/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :