Số kí hiệu Số ký hiệu: 1758/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Văn bản số 4189/UBND-NC1, ngày 01/6/2021 của UBND tsỉnh về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng
Nội dung
Ngày tạo 02/06/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :