Số kí hiệu Số ký hiệu: 4170/CV/BCĐ
Trích yếu V/v thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh (HỎA TỐC)
Nội dung
Ngày tạo 02/06/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :