Số kí hiệu Số ký hiệu: 30/HC-BCĐ
Trích yếu Thực hiện Văn bản số 4170/CV-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tỉnh
Nội dung
Ngày tạo 01/06/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :