Số kí hiệu Số ký hiệu: 464-CV/HU
Trích yếu V/v thực hiện Thông báo số 256-TB/TU, ngày 26/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định sổ 1338/QĐ-ƯBND, ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 01/06/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :