Số kí hiệu Số ký hiệu: 3148/UBND-VX1
Trích yếu V/v thực hiện các Công điện 597/CĐ-BCĐ, 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 (HOẢ TỐC)
Nội dung
Ngày tạo 08/05/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :