Số kí hiệu Số ký hiệu: 1275/UBND-VP
Trích yếu V/v tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Nội dung
Ngày tạo 08/05/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :