Số kí hiệu Số ký hiệu: 1289/UBND-VP
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Thông báo số 203-TB/HU ngày 03/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 08/05/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :