Số kí hiệu Số ký hiệu: 1282/UBND-VP
Trích yếu V/v tuyên truyền, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
Nội dung
Ngày tạo 08/05/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :