Số kí hiệu Số ký hiệu: 892/SYT-NVYD
Trích yếu V/v khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo Thông báo số 102/TB-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Nội dung
Ngày tạo 08/05/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :