Số kí hiệu Số ký hiệu: 48/UBBC-TT
Trích yếu Tăng cường công tác theo dõi, trực tiếp làm việc và nắm bắt tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện
Nội dung
Ngày tạo 07/05/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :