Số kí hiệu Số ký hiệu: 1258/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Thông báo số 98/TB-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 06/05/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :