Số kí hiệu Số ký hiệu: 1017/UBND-TCKH
Trích yếu V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi, thời gian hưởng hỗ trợ phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh
Nội dung
Ngày tạo 16/04/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :