Số kí hiệu Số ký hiệu: 29.1/UBBC-TT
Trích yếu Tiếp tục chuẩn bị các công việc phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Nội dung
Ngày tạo 16/04/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :