Giảm chỉ tiêu sư phạm để tránh thất nghiệp

06/06/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo giảm chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm năm 2017 để khắc phục tình trạng sinh viên tốt nghiệp không có việc làm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo địa phương năm 2017.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo các cơ sở đào tạo xác định chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm chính quy đào tạo giáo viên mầm non, phổ thông năm 2017 theo lộ trình giảm hợp lý so với năm 2016. Mục đích nhằm khắc phục tình trạng sinh viên sư phạm tốt nghiệp không có việc làm.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục phải căn cứ vào đội ngũ giảng viên và điều kiện cơ sở vật chất của mình, từ đó tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp theo Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT quy định đội ngũ giảng viên và điều kiện cơ sở vật chất của các trường và Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở đào tạo thực hiện giảm chỉ tiêu đối với các ngành có dấu hiệu dư thừa nhân lực; thực hiện chuyển đổi mô hình đào tạo từ phát triển quy mô, số lượng sang chất lượng, hiệu quả; đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu của địa phương và xã hội.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn                   

Các tin đã đưa ngày: