Huyện đoàn Tam Dương hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

09/11/2021

Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa XHCN Việt Nam (9/11/2021), Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp trường THPT Tam Dương 2, Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tam Dương, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá; phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông; phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, xâm hại phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới....

Đồng thời kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên, mỗi tổ chức Đoàn phát huy tính chủ động, xung kích trong việc tìm hiểu, nghiên cứu và chấp hành pháp luật, nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân, của đoàn viên, thanh niên trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành Pháp luật về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nguồn FB: Tam Dương 

Tổng hợp: Lê Cường

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang