Tam Dương thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

29/10/2021

Huyện Tam Dương đã lãnh, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính Phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính Phủ, Kế hoạch số 174/KH-UBND của UBND tỉnh.

Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các văn bản có liên quan với 28 tin bài, chuyên mục, 28 chương trình phát thanh trên sóng FM phát sóng 5 lần/ngày; các xã, thị trấn tổ chức tiếp âm các chương trình của đài huyện và thông báo các chính sách hỗ trợ Nghị quyết số 68/NQ-CP, các chính sách của tỉnh để người dân biết được đến đăng ký hỗ trợ.

Công tác thanh tra, kiểm tra, triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính Phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính Phủ được triển khai thực hiện, tổ công tác đã trực tiếp đến các xã, thị trấn để kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ; đến nay 13/13 xã, thị trấn đã triển khai, thực hiện.

Huyện đã chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, các chính sách hỗ trợ đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động; cử cán bộ trực tiếp xuống các doanh nghiệp, hộ kinh doanh rà soát, cấp các biểu mẫu, tờ đơn để hướng dẫn người sử dụng lao động, người lao động biết đăng ký. Bộ phận nhận và trả kết quả của huyện niêm yết các danh mục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để người dân tiện theo dõi và thực hiện theo quy trình; Cán bộ chuyên môn của xã, thị trấn, Tổ Covid cộng đồng, trưởng thôn, TDP rà soát hướng dẫn người lao động viết đơn đề nghị hỗ trợ kịp thời.

Thực hiện hỗ trợ chính sách giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đến nay bảo hiểm xã hội huyện đã giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 233 đơn vị; Số đối tượng đã được hỗ trợ là 5.620 lao động, tổng số tiền hỗ trợ 461,6 triệu đồng. Hỗ trợ người lao động được tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, số đối tượng đề nghị và đã được hỗ trợ 31 người với tổng sống tiền hỗ trợ 140,1 triệu đồng. Trong đó, người lao động là 24 người, tổng số tiền là 89.040.000đồng; người lao động đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, tổng số 21 trẻ em, với số tiền 21 triệu đồng; người lao động đang mang thai 1 người với số tiền 1 triệu đồng. Hỗ trợ người lao động ngừng việc tổng số 11 người với số tiền 15 triệu đồng; trong đó, người lao động là 11 người, tổng số tiền 11 triệu đồng, người lao động đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, tổng số 4 trẻ, với số tiền là 4 triệu đồng. Hỗ trợ đối với trẻ em và người phải điều trị Covid-19, cách ly y tế đối với trẻ em 25 với tổng số tiền hỗ trợ 25 triệu đồng. hỗ trợ hộ kinh doanh 14 hộ, tổng số tiền 42 triệu đồng. Hỗ trợ người sử dụng vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, ngân hàng CSXH huyện đã cử cán bộ tín dụng tiến hành tư vấn, rà soát trực tiếp đến 230/230 doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên. Số người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động theo hợp đồng là 230, trong đó số người sử dụng lao động không có nhu cầu vay vốn 111; số người sử dụng lao động không đủ điều kiện vay vốn do không có lao động ngừng việc liên tục, không tham gia đóng bảo hiểm xã hội 119. Hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, số đối tượng đề nghị hỗ trợ là 1.320 người, tổng số tiền hỗ trợ 1.845 triệu đồng. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm xã hội đã giảm đóng 1% quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 229 đơn vị, cho 5.582 người, với tổng số tiền 234.616.810 đồng/tháng, đã chi trực tiếp hỗ trợ cho 1.807 người lao động, với tổng số tiền 4.075.450.000 đồng.

Thực hiện kế hoạch số 39/KH-BCĐ, ngày 27/8/2021 của BCĐ hỗ trợ người dân Vĩnh Phúc gặp khó khăn tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. UB MTTQ huyện đã tổ chức phát động ủng hộ và triển khai lời kêu gọi toàn dân đoàn kết tham gia ủng hộ công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân Tam Dương gặp khó đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 12/10/2021 đã tiếp nhận được 916.173.000đ. Trong đó khối doanh nghiệp ủng hộ 765 triệu đồng. Các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ 151.173.000đ. Số hiện vật tiếp nhận bao gồm 5 cây nước nóng lạnh, sữa, mì tôm, trứng, nước lọc với giá trị bằng tiền là 57 triệu đồng, tiếp nhận hỗ trợ gạo 15.360kg.Toàn bộ số hiện vật tiếp nhận hỗ trợ đã được chuyển phục vụ các cơ sở cách ly tập trung, các chốt kiểm dịch; số gạo nhận hỗ trợ đã chuyển phát gạo cho 768 người dân của Tam Dương gặp khó khăn ở TP. Hồ Chí Minh, mỗi người 20 kg gạo bằng 15.360 kg; đã chi hỗ trợ 768 triệu đồng cho 768 người ở TP Hồ Chí Minh mỗi người 1 triệu đồng.

Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng về Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính Phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính Phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tiếp tục rà soát số hộ kinh doanh trên địa bàn, hướng dẫn các hộ kinh doanh nộp đơn đề nghị hỗ trợ kịp thời; tiếp tục rà soát, thẩm định xét duyệt kịp thời đối với những lao động không có giao kết hợp đồng lao động thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân theo đúng quy định./.

Phan Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang