9 tháng đầu năm 2021, huyện Tam Dương giải quyết việc làm mới cho gần 2.300 lao động

23/09/2021

Xác định rõ công tác giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương …, trong những năm qua, huyện Tam Dương đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Đ/c Phùng Mạnh Thắng - PBT, Chủ tịch UBND huyện thăm nơi làm việc của Công ty May trên địa bàn xã Kim Long

Huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, các Công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho các lao động nông nhà trong độ tuổi và các đoàn viên, thanh niên; phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền như: Bản tin Tam Dương, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao, Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, Nhà nước và cơ chế, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh dành cho người lao động. Tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2021, số lao động được giải quyết việc làm mới trên địa bàn huyện Tam Dương là 2.259 người (tăng 187 lao động so với cùng kỳ), trong đó: công nghiệp-xây dựng 1.304 lao động; nông nghiệp-nông thôn-thủy sản 396 lao động; thương mại-dịch vụ 511 lao động; xuất khẩu lao động 48 lao động.

Công tác giải quyết việc làm không chỉ đảm bảo an sinh xã hội mà còn góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá, giàu trên địa bàn huyện. Số hộ nghèo toàn huyện Tam Dương tính đến đầu năm 2021 là 241 hộ, chiếm 0,68%, giảm 95 hộ so với đầu năm 2020; số hộ cận nghèo là 473 hộ, chiếm 1,32%, giảm 20 hộ so với đầu năm 2020.

Lê Hường - Trung tâm VH-TT-TT 

 

Các tin đã đưa ngày: