Tam Dương xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu

28/06/2021

Thời điểm này, bên cạnh việc tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, các địa phương trên địa bàn huyện Tam Dương đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu cuối năm 2021, toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 13 thôn đạt chuẩn thôn dân cư kiểu mẫu.

Dẫn chúng tôi tham quan làng xóm trên con đường đổ bê tông, hai bên là những hàng rào phủ xanh bóng mát, ông Nguyễn Xuân Thắng, trưởng thôn 1, xã Hoàng Hoa phấn khởi cho biết, đến nay, 100% đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ xóm của thôn đã được cứng hóa; hơn 60% các tuyến đường này đã có rãnh thoát nước mặt đường. Hiện trong thôn không còn hộ nghèo; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95,4%; 5 năm liền thôn 1 giữ vững danh hiệu làng văn hóa. 

Là một trong 2 địa phương được chọn hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021, đến nay, xã Hoàng Hoa đã hoàn thành 3/5 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; xã đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại. Hai thôn được chọn thí điểm là thôn 1 và thôn 2 đều đạt 7/9 tiêu chí của thôn dân cư kiểu mẫu. Theo ông Hà Khắc Tự, Chủ tịch UBND xã, quá trình triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương gặp nhiều khó khăn. Do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều đồi núi, dân cư sống không tập trung nên công tác thông tin, tuyên truyền đến với người dân cần sự kỳ công, quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể. Một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn kiểu mẫu nên việc huy động nguồn lực từ nhân dân còn hạn chế. Trước tình hình đó, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực thi đua sản xuất, xây dựng các phong trào ở thôn, xóm ngày càng vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, tạo động lực thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Đến nay, tỷ lệ lao động được đào tạo trên địa bàn xã đạt 65%; 100% thôn đều có quy ước hoặc hương ước được UBND huyện công nhận và 100% thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hóa. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì và hoạt động hiệu quả. Việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã được thực hiện đúng quy định. Hiện tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn đạt 100%.

Để đạt mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay, Hoàng Hoa tập trung hoàn thành 2 tiêu chí: Phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân và Hạ tầng kinh tế, xã hội. Xã đang huy độngcác nguồn lực để đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng các đường trục xã, trục thôn, liên thôn và ngõ xóm; trồng cây xanh tại các tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện. Đồng thời, vận động người dân xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến đạt tiêu chuẩn an toàn, sản xuất theo hướng hữu cơ cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng giá trị sản xuất, ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân.

Năm 2021, UBND huyện Tam Dương chọn xã Hoàng Hoa và Vân Hội xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu. Đến thời điểm này, cả 2 xã đã cơ bản đạt 3/5 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 7/9 tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, cả 2 xã còn gặp nhiều khó khăn về huy động vốn để đầu tư xây dựng, hiện chưa hoàn thành nhóm tiêu chí về Hạ tầng kinh tế, xã hội và Môi trường theo kế hoạch. 

Để hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025, huyện Tam Dương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới bảo đảm thiết thực, hiệu quả; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, xác định là nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện.

UBND huyện giao các phòng chuyên môn có kế hoạch, giải pháp cụ thể chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các tiêu chí theo lộ trình; gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu vào công tác thi đua hằng năm; kết hợp tuyên truyền xây dựng nông thôn mới với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước, huy động tối đa các nguồn lực để tạo khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, trong đó, chú trọng việc đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập và mức sống của người dân. Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5-6 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Hồng Yến

 

 

Các tin đã đưa ngày: