Viện kiểm sát nhan dân huyện Tam Dương thi đua hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

07/05/2021

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang tới gần. Cùng không khí thi đua toàn tỉnh chào mừng ngày bầu cử, Viện KSND huyện Tam Dương đang tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia các bước trong công tác bầu cử; mong chờ đến ngày bầu cử để trực tiếp đi bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân.

Trên tinh thần hưởng ứng nhiệt liệt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng của cơ quan, tập thể Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương đã nghiêm túc triển khai và tiếp thu các kiến thức pháp luật về bầu cử đặc biệt là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội dồng nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương còn phát động và cử cán bộ, kiểm sát viên tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” của Bộ Tư pháp. Qua đó góp phần tích cực động viên, khuyến khích người thân gia đình và nhân dân nơi cư trú hưởng ứng, tham gia, thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân đối với hoạt động bầu cử./.

Việt Hà – Viện KSND huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: