Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện đã có buổi làm việc với xã Hoàng Hoa về triển khai tiến độ thực hiện mô hình điển hình lĩnh vực Văn hoá.

24/04/2021

Sáng ngày 23/4/2021 Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện đã có buổi làm việc với xã Hoàng Hoa tại Nhà văn hoá thôn Đồng Láng (thôn 2) về triển khai tiến độ thực hiện mô hình điển hình lĩnh vực Văn hoá.

Đoàn công tác của huyện có đồng chí: Lê Xuân Thuỷ, HUV, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin; đồng chí Vương Thị Thanh Tâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; các đồng chí Lãnh đạo phòng VH&TT, cán bộ Ban Tuyên giáo HU. Làm việc với đoàn công tác của huyện, xã Hoàng Hoa có các đồng chí lãnh đạo ĐU – UBND - MTTQ VN xã Hoàng Hoa và Bí thư, Trưởng thôn và cán bộ MTTQ địa bàn thôn Đồng Láng 2.

Đ/c: Lê Xuân Thủy - HUV, Trưởng phòng VHTT chủ trì Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/HU, ngày 19/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương về xây dựng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2021; Kế hoạch số 01/KH-VHTT ngày 02/3/2021 của Phòng VH&TT về “Xây dựng mô hình điển hình tiên tiến về cảnh quan môi trường nông thôn văn hóa tại thôn Đồng Láng (thôn 2), xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương”.

Theo đó tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa đã báo cáo tiến độ công tác triển khai mô hình điển hình tại thôn Đồng Láng 2 từ cuối  tháng 3/2021. Theo đó đến thời điểm hiện tại xã và thôn Đồng Láng 2 đã triển khai chỉ đạo thôn và các ngành đoàn thể của xã theo Kế hoạch đã đề ra, tổ chức rà soát, thống kê, tổng hợp các công việc triển khai mô hình; triển khai công tác tuyên truyền vận động mở rộng thêm diện tích và xây dựng lại nhà văn hoá thôn, vận động XHH để tiếp tục triển khai mô hình đảm bảo tiến độ…. Đồng thời đề nghị cơ quan chuyên môn Phòng VH&TT huyện hướng dẫn thêm về chuyên môn, thẩm định nội dung khẩu hiệu tuyên truyền, maket trang trí trên địa bàn thôn (bảng tường, pano, khu vực di tích LSVH, NVH thôn, bảng tường…). 

Sau khi nghe báo cáo, đoàn công tác đã kiểm tra hồ sơ về kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của xã, thôn và đi thăm thực địa về cảnh quan, môi trường để xã Hoàng Hoa có biện pháp triển khai hiệu quả về mô hình điển hình tại thôn Đồng Láng 2./.

 

BBT

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang