Bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2013

27/11/2013

Đ/c: Nguyễn XuânViễn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Lê Cường (Phòng VH&TT)

         Đồng chí Nguyễn Xuân Viễn, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó chủ tịch UBND huyện- Trưởng BCĐ PT TDĐKXDĐSVH chủ trì cuộc họp.

       BCĐ PT TDĐKXDĐSVH huyện được chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định kiện toàn số 2241/QĐ-UBND ngày 09/08/2013 gồm 21 thành viên.

       Tại cuộc họp, đồng chí Kiều Thị Ánh, Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin-Phó trưởng Ban chỉ đạo, Chánh Văn phòng thường trực BCĐ PT TDĐKXDĐSVH huyện trình bày báo cáo danh sách 109/145 thôn, tổ dân phố đề nghị công nhận văn hoá; Danh sách các thôn văn hoá, gia đình văn hoá tiêu biểu đề nghị chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng và báo cáo kết quả bình xét gia đình văn hoá năm 2013 ở các xã, thị trấn;

       Các thành viên BCĐ đã thảo luận, xem xét một cách khách quan theo tiêu chuẩn bình xét, công nhận thôn văn hoá, tổ dân phố văn hoá được quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BVHTT&DL ngày 10/10/2011 của Bộ VHTT&DL quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Thôn văn hoá”,  “Làng văn hoá”,  “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” và tương đương;  Và bình xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá được quy định tại Thông tư 01/2012/BVHTT&DL ngày 18/01/2012 của Bộ VHTT&DL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”,  “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “ Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”.

       Nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi của các thành viên BCĐ đề nghị phải gắn việc công nhận thôn văn hoá với việc chấp hành pháp luật về xây dựng ở vùng quy hoạch, giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Tam Dương II tại các thôn Hữu Thủ I, Hữu Thủ II, Đồng Tâm, Đồng Vang ở xã Kim Long;  gắn với việc ủng hộ, chấp hành quy định GPMB chợ huyện (Tổ dân phố Điền Lương, thị trấn Hợp Hoà); việc giữ gìn an ninh trật tự ở thôn, xóm, việc chấp hành pháp luật ở các địa phương như: Việc có phát sinh tệ nạn xã hội trong năm hay không? Có đảng viên vi phạm chính sách của Đảng và Nhà nước hay không?…

   Căn cứ vào tiêu chuẩn công nhận danh hiệu văn hoá của Thông tư 12/2011/TT-BVHTT&DL, BCĐ PT TDĐKXDĐSVH huyện đã thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận 86/145 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá năm 2013. Các thôn, tổ dân phố có nhiều hộ dân chưa chấp hành tốt việc GPMB khu công nghiệp Tam Dương II, các công trình trọng điểm của huyện; chưa đảm bảo an ninh trật tự, các thôn có người vi phạm pháp luật, phát sinh tệ nạn xã hội…BCĐ không đề nghị công nhận văn hoá năm 2013.

       Ngoài ra BCĐ cũng đề nghị Liên đoàn lao động huyện phối hợp với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị Chủ tịch LĐLĐ tỉnh công nhận 29 danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”,  “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “ Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” năm 2013 cho các đơn vị đề nghị. Văn phòng thường trực BCĐ PT TDĐKXDĐSVH huyện tổng hợp báo cáo của các xã, thị trấn năm 2013 huyện Tam Dương có 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

      Kết thúc cuộc họp BCĐ PT TDĐKXDĐSVH huyện chốt danh sách 86/145 thôn, tổ dân phố đề nghị công nhận văn hoá năm 2013; đề nghị chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 13 gia đình và 5 thôn văn hoá tiêu biểu.

Nguyễn Ngọc Lân - Phòng VH&TT

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang