UBND Huyện cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

12/11/2013

Ngày 25/10/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ khoa học-Công nghệ đã ký Quyết định số 3323/QĐ-TĐC cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (cấp lần 2) ...

Ngày 25/10/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ khoa học-Công nghệ đã ký Quyết định số 3323/QĐ-TĐC cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (cấp lần 2) cho UBND huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh phúc (Giấy chứng nhận mang số hiệu 0560/2010/L2) trong các hoạt động thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính trên địa bàn huyện được công bố theo kết quả của Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

 Việc mở rộng áp dụng hệ thống quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức; là cam kết và là công cụ phục vụ cho quá trình quản lý của lãnh đạo UBND huyện được khoa học, khách quan, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Đặc biệt, việc áp dụng hệ thống quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 mang lại ý nghĩa rất lớn đối với công tác cải cách hành chính; xây dựng  môi trường làm việc khoa học, hiệu quả; các quá trình giải quyết thủ tục hành chính được công khai, minh bạch và đúng trình tự, qua đó thỏa mãn một cách tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện khi đến giao dịch.

Nguyễn Văn Huấn -Chuyên viên Phòng Nội Vụ

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang