Phòng GD-ĐT Tam Dương triển khai nhiệm vụ năm học cấp THCS

23/10/2013

          Ngày 26 tháng 9 năm 2013 Phòng GD&ĐT Tam Dương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục cấp trung học cơ sở.

Ông: Trần Văn Thúy - Phó trưởng phòng GD-ĐT - Chủ trì Hội nghị        

             Trong năm học này cấp trung học cơ sở huyện Tam Dương tập trung vào các nhiệm vụ của ngành:

            Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; triển khai dạy học các chủ đề tích hợp; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

            Mở rộng, nâng cao chất lượng cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2013-2014. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục tại mỗi nhà trường. Tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên về năng lực chuyên môn; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm đánh giá, công tác chủ nhiệm lớp; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn trong nhà trường; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục trung học theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục...

         Tại Hội nghị, cán bộ quản lý các nhà trường đã đóng góp nhiều ý kiến thể hiện sự quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng hoc sinh giỏi, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cảnh quan nhà trường xanh – sạch – đẹp…

          Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nhất định rằng năm học này cấp trung học cơ sở huyện Tam Dương sẽ gặt hái được nhiều thành công mới.

 

Tam Dương, tháng 9 năm 2013

Tin bài và ảnh: Nguyễn Quang Hiệp – Phòng GD&ĐT

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang