Thôn Liên Kết - xã Hoàng Lâu góp 100% kinh phí làm đường giao thông

05/10/2013

Thôn Liên Kết - xã Hoàng Lâu góp 100% kinh phí làm đường giao thông

       Thôn Liên Kết - xã Hoàng Lâu có tổng chiều dài 2 km đường giao thông nông thôn. Trong năm 2012, thực hiện phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", cùng với kinh phí của cấp trên, nhân dân trong thôn đã góp vốn xây dựng 1,5 km đường giao thông. Còn 0,5 km đoạn đường còn lại gây rất nhiều khó khăn trong việc đi lại của nhân dân, trời nắng thì bụi, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, trời mưa đường trơn và lầy lội. Để khắc phục con đường, tạo thuận lợi cho giao lưu phát triển kinh tế và tạo diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn, người dân thôn Liên Kết, đặc biệt là các tổ liên gia đã vận động nhau tự nguyện góp 100% kinh phí xây dựng nốt đoạn đường còn lại. Những ngày vừa qua, với cách làm "dân bàn, dân làm, dân giám sát", nhân dân thôn Liên Kết đã khởi công xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn có tổng chiều dài 0,5 km.

        Xác định phong trào xây dựng nông thôn mới không chỉ mang lại lợi ích cho chính người dân mà nó còn làm cho bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Vì vậy, được sự đồng tình hưởng ứng của người dân sẽ là động lực để các chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Hoàng Lâu nói riêng, huyện Tam Dương nói chung sớm được hoàn thành.

       Không chỉ tham gia làm đường giao thông nông thôn, nhân dân thôn Liên Kết còn có rất nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới như: vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương ...

        Cùng với đoàn kết xây dựng nông thôn mới, thôn Liên Kết còn triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Nhờ đó, đến nay kinh tế của thôn ngày một phát triển, bộ mặt nông thôn đổi mới và khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%, tỷ lệ hộ khá giàu ngày tăng. Số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá chiếm 88%.

Lê Hường

Đài TT Tam Dương

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang