Tập huấn công tác bảo vệ môi trường nông thôn tham gia xây dựng nông thôn mới cho hội viên nông dân

14/05/2014

    Trong 2 ngày 13 và 14 tháng 5 năm 2014, Ban chỉ đạo ( BCĐ) xây dựng Nông thôn mới (NTM) phối hợp với Hội Nông dân, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tam Dương tổ chức tập huấn công tác bảo vệ môi trường nông thôn tham gia xây dựng nông thôn mới cho hội viên nông dân 2 xã Duy Phiên và Kim Long (2 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2014).

Hội viên nông dân xã Duy Phiên tại lớp tập huấn

    Tới dự và chỉ đạo có đ/c Nguyễn Xuân Viễn – UVBTV- Phó chủ tịch UBND huyện; đ/c Lê Xuân Bình – UVBTV – Trưởng ban Tuyên giáo là báo cáo viên cùng các đ/c thành viên BCĐ xây dựng NTM, các đ/c lãnh đạo Hội Nông dân, Phòng Tài nguyên – Môi trường; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã cùng 150 hội viên nông dân xã Duy Phiên tham dự lớp tập huấn.

Đ/c Nguyễn Xuân Viễn - UVBTV- Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại lớp tập huấn

      Phát biểu chỉ đạo đ/c Nguyễn Xuân Viễn – UVBTV- Phó chủ tịch UBND huyện nêu bật mục đích, ý nghĩa của công tác môi trường trong đời sống và đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

     Đ/c khẳng định vai trò chủ thể của mỗi người dân, từng thành viên trong mỗi hộ gia đình trong công tác bảo vệ môi trường sống cũng chính là bảo vệ cho chính mình, cho gia đình mình, nói rộng ra việc xây dựng NTM cũng là đem lại lợi ích cho chính mỗi người dân.

     Xây dựng NTM, bảo vệ môi trường cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà trong đó nòng cốt là những hội viên nông dân, mỗi người dân. Phải đề ra được những kế hoạch cụ thể làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động để đạt được các mục đích, mục tiêu đề ra.

     Hoạt động bảo vệ môi trường phải trở thành các phong trào, tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, cần bổ sung những nội dung này vào trong hương ước, quy ước của thôn làng, dư luận xã hội lên án mạnh mẽ những hành vi làm ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Đ/c Lê Xuân Bình - UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo - giảng viên lớp tập huấn

     Quan điểm chỉ đạo của huyện về việc xây dựng bãi rác cạn phải do nhân dân làm là chính, Nhà nước hỗ trợ, chính vì vậy người dân cần bàn bạc dân chủ, vận động nhân dân hiến đất, ngày công lao động và các nguồn lực khác xây dựng bãi rác cạn tại mỗi thôn làng.

     Tại lớp tập huấn hội viên nông dân được phổ biến một số kiến thức cơ bản về môi trường và tác động của môi trường đối với đời sống sinh hoạt của con người cũng như hoạt động lao động sản xuất.

     Công tác tuyên truyền vận động nhân dân, các kỹ năng tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường, vai trò trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, của mỗi người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

     Gắn kết giữa việc bảo vệ môi trường với xây dựng đời sống văn minh, văn hóa tại khu dân cư cũng như Chương trình xây dựng nông thôn mới.

                                                                                        Tin và ảnh của Bùi Hiếu – P. VH&TT

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang