Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Dương lần thứ IX – nhiệm kỳ 2014 - 2019

26/03/2014

         Sáng ngày 25/3/2014 Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Dương long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IX – nhiệm kỳ 2014-2019. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Toàn – UVTW Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Bằng – Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh. Lãnh đạo huyện Tam Dương có đồng chí Hà Quang Tiến – TUV – Bí thư huyện ủy; đồng chí Trần Xuân Lâm – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Thanh Quang – Phó bí thư thường trực, tham gia Đoàn chủ tịch  Đại hội; các đồng chí nguyên là Bí thư, Chủ tịch UBND huyện qua các thời kỳ; bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các đ/c đại diện cho các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện và 150 đại biểu chính thức của Đại Hội.

Đồng chí Hoàng Văn Toàn – TUV- Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

         Nhiệm kỳ 2008-2013 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện huyện Tam Dương có 145 Ban công tác Mặt  trận địa bàn. Mặt dù còn gặp rất nhiều khó khăn thách thức như suy thoái kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, dịch bệnh gia súc gia cầm, giá cả biến động…Song dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện, sự chỉ đạo của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ thống nhất hành động của Mặt  trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, nền kinh tế của huyện có bước tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức kế hoạch Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2013 đạt 12,3%. Thu ngân sách ước đạt 116.990 triệu đồng ( tăng 452,686 triệu đồng so với năm 2008). Thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/người / năm  (tăng 16 triệu đồng). Hàng năm giải quyết việc làm cho trên 2.500 lao động.

        Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đặc biệt, sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ được quan tâm, mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được củng cố; các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao có bước phát triển, công tác xoá đói giảm nghèo, làm nhà đại đoàn kết và giải quyết việc làm đạt kết quả tốt. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 5,05%, giảm 17,47% so với năm 2008, hộ cận nghèo còn 2,15%. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường làm động lực để phát triển kinh tế- xã hội, củng cố an ninh quốc phòng.

        Với các hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên đã xây dựng quỹ hỗ trợ cho nông dân, công nhân nghèo, phụ nữ nghèo, cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ nhau với nét đẹp truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; giải quyết việc làm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm mới cho người lao động.

        Cùng với các cấp, các ngành đã vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 03; Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh uỷ về việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống, không uống rượu, bia trong giờ làm việc, từng bước đẩy lùi được các phong tục tập quán lạc hậu. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng nâng cao. Đến nay, toàn huyện có trên 85% số gia đình văn hoá; 86/145 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, 91% số cơ quan, đơn vị văn hoá...

        Nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ huyện Tam Dương sẽ phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế tập trung vào một số nhiệm vụ tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, triển khai các cuộc vận động thiết thực, ý nghĩa đến với 100% hộ dân; phấn đấu 100% thôn có nhà văn hóa, thực hiện tốt quy định xây dựng nếp sống văn mình, phấn đấu trên 85% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tất cả nhân dân đều được phổ biến giáo dục pháp luật…

        Chúc mừng và phát biểu tại Đại hội đồng chí Hoàng Văn Toàn –Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, như tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…

        Đại hội đã hiệp thương cử 45 đồng chí ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Dương khóa mới nhiệm kỳ 2014-2019 và cử 18 đồng chí trong Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ tỉnh.

       Tại phiên họp thứ nhất các Ủy viên UB MTTQ huyện Tam Dương khóa IX đã cử ông Nguyễn Văn Kiểm giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ huyện; ông Trần Thành Vụ giữ chức vụ Phó chủ tịch UBMTTQ huyện; ông Nguyễn Văn Hương  giữ chức vụ Phó chủ tịch UBMTTQ huyện; bà Nguyễn Thị Lệ Hằng là ủy viên thường trực UBMTTQ huyện.

Một số hình ảnh Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Dương lần thứ IX - nhiệm kỳ 2014-2019

Toàn cảnh Đại hội MTTQ VN huyện Tam Dương - lần thứ IX- khóa 2014-2019

 

Đoàn chủ tịch Đại hội  MTTQ VN huyện Tam Dương - lần thứ IX

 

Đoàn Đại biểu các tầng lớp nhân dân huyện Tam Dương chúc mừng Đại hội.

 

Đ/c Hoàng Văn Toàn - TUV - Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại Đại hội.

 

Đ/c Hà Quang Tiến - TUV - Bí thư Huyện ủy phát biểu chức mừng Đại hội.

 

Phiên họp thứ nhất của các Ủy viên UB MTTQVN huyện Tam Dương khóa IX.

 

45  Ủy viên UB MTTQ VN huyện Tam Dương khóa IX - nhiệm kỳ 2014-2019

Tin và ảnh của Bùi Hiếu – Phòng VH&TT

 

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang