Tam Dương, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng

16/11/2021

       Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Sau 05 năm thực hiện, cuộc vận động đã tạo sự đoàn kết tập trung xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh. Khuyến khích các thành phần kinh tế ở khu vực nông thôn phát triển, cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế gắn với thị trường, đẩy mạnh đầu tư thâm canh đưa các giống mới áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bước đầu tạo ra những chuỗi sản xuất cho các sản phẩm nông nghiệp hỗ trợ theo Chương trình Đề án tái cơ cấu Ngành nông nghiệp tinh, huyện đã triển khai đến các xã, thị trấn thực hiện mô hình hỗ trợ các giống lúa chất lượng tốt đã đem lại cho bà con nông dân năng suất cao, phù hợp với nguyện vọng của người nông dân.

Mô hình sản xuất giống lúa mới tại xã Duy Phiên

       UBND huyện xây dựng Kế hoạch giảm nghèo (giai đoạn 2016-2020); Điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 về thực trạng hộ nghèo, cận nghèo huyện Tam Dương. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2017 tổng số hộ trong toàn huyện là 31.932, số hộ nghèo 849 hộ, tỷ lệ 2,66%; số hộ cận nghèo 728 hộ, tỷ lệ 2,28%. Năm 2020, tổng số hộ trong toàn huyện là 35.692, số hộ nghèo là 241 hộ, tỷ lệ = 0,68%; hộ cận nghèo 473 hộ, tỷ lệ =1,325%.

       Thực hiện triển khai Chương trình nông thôn mới, huyện đã chú trọng việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích tạo sự thay đổi một cách căn bản đời sống KT-Xh khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Giai đoạn 2017 đến tháng 9/2021, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện, huy động nguồn vốn, sự đồng lòng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ nhiệt tình của Nhân dân, các doanh nghiệp, kết quả đã có 03 xã An Hòa, Hướng Đạo, Đồng Tĩnh của huyện hoàn thành 100% các tiêu chí xã NTM và đã được ƯBND tỉnh xét, công nhận đạt chuẩn; đồng thời UBND huyện đã đăng ký, xây dựng kế hoạch cụ thể lộ trình và quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Huyện nông thôn mới, kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM và xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Cảnh đẹp Nông thôn mới xã Hợp Thịnh

      Trong 5 năm qua công tác tuyên truyền trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở tổ chức thực hiện thường xuyên và liên tục trên cả chiều rộng lẫn chiều sâu nhằm mục tiêu làm cho cán bộ, Nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhất là hiểu vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới để từ đó người dân tự giác và tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động, cụ thể: Nhân dân đóng góp tiền 7.441,6 triệu đồng; Hiến đất 46.897 m2; Công lao động 9.177 ngày công. Có thể khẳng định rằng công tác tuyên truyền đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng 10 viên và các tầng lớp Nhân dân thể hiện quyết tâm cao trong công tác xây dựng nông thôn mới.

      Thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 05/12/2017 về việc thẩm tra, xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017. Ban Thường trực UB MTTQ huyện ban hành Kế hoạch số 12/KH-MT ngày 25/12/2017 và Hướng dẫn số 07/HD-BTT, hướng dẫn UB MTTQ xã tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã Hướng Đạo, An Hòa, Đồng Tĩnh về đích Nông thôn mới theo quy định. Các văn bản chỉ đạo, kế hoạch được ban hành đều đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, khách quan, dân chủ; tỷ lệ đánh giá hài lòng của người dân của xã Hướng Đạo đạt 96%; xã An Hòa tỷ lệ hài lòng đạt 98%; xã Đồng Tĩnh tỷ lệ hài lòng đạt 99%.

 NVH thôn Quang Trung xã Đồng Tĩnh

      Thực hiện chương trình giảm nghèo; thực hiện Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội. Việc thực hiện các chính sách về giảm nghèo còn nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng và phối hợp đồng hành của các doanh nghiệp trong huyện. Đây là nguồn động viên lớn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của huyện. Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động thông qua cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Trong 5 năm qua MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên đã vận động các tầng lớp Nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp được 1,6 tỷ đồng; quỹ các xã, thị trấn vận động được 1,3 tỷ đồng. Triển khai xây mới và sửa chữa 117 nhà đại đoàn kết; Các tổ chức thành viên xây mới và sửa chữa được 43 nhà mái ấm tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội, nhà Nhân ái (Hội LHPN 18 nhà, kinh phí hỗ trợ 980 triệu; Hội CCB 22 nhà, kinh phí hỗ trợ 625 triệu, ĐTN 3 nhà 80 triệu đồng)...,với tổng kinh phí tỉnh và Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn hỗ trợ 5 tỷ 715 triệu đồng.

Hỗ trợ xây nhà cho người nghèo xã Duy Phiên

       Huyện trích Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn hỗ trợ của các tổ chức thành viên huyện hỗ trợ 1,7 tỷ đồng, anh em dòng họ, KDC giúp đỡ, cho vay mượn trên 3 tỷ đồng, cùng với sự cố gắng của gia đình, bình quân mỗi nhà từ 70-90 triệu đồng; thăm hỏi tặng quà người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vào dịp tết cổ truyền, mỗi năm từ 120-150 xuất quà trị giá mồi xuất 100-500 ngàn đồng; Vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai bão lụt ủng hộ được 1.329.250.000 đồng; chuyển về tỉnh 400.000.000, đồng; chuyển ủng hộ huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị (huyện kết nghĩa) 929.250.000 đồng. Thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện đã tổ chức vận động, 11 tiếp nhận và chuyển trực tiếp Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trong đó tiền mặt được 20.000.000, hàng trị giá 333.904.000 gồm (Mì tôm: 2.330 thùng, 3.685kg gạo, 121 thùng sữa tươi, 185 gói mì chính, dầu ăn, lương khô, nước lọc...), phối hợp hỗ trợ Dự án nuôi bò sinh sản do hội Bảo ừợ NTT&TEMC huyện 20 con trâu, bò = 120 triệu đồng, tặng sổ tiết kiệm cho 13 cháu học sinh nghèo mồ côi mỗi sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra các hộ nghèo còn được vay vốn ưu đãi, được phổ biến kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi tăng thu nhập thoát nghèo bền vững.

Đ/c: Bùi Thị Thủy,TVHU, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện phát động ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19

      Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid -19” của Đoàn chủ tịch ƯB TWMTTQ Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; UB MTTQ VN huyện triển khai lời kêu gọi tuyên truyền vận động toàn thể cán bộ, CNVC, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, quyết liệt xây dựng ý thức tự giác, chấp hành những quy định, khuyến cáo của các cơ quan y tế, các cấp chính quyền để giữ gìn sự an toàn của cộng đồng và toàn xã hội. Tiếp nhận tiền mặt thông qua hệ thống NHNN và KBNN huyện đến ngày 30/9/2021: 1.438.243.000đ; hỗ trợ trực tiếp 778 triệu đồng cho 778 công dân tại TP Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn mỗi khẩu 1 triệu đồng; hỗ trợ 40 triệu đồng cho 8 y, bác sỹ của TTYT huyện tham gia phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phía nam; hỗ trợ Bộ đội biên phòng Hà Giang 20 triệu đồng; hỗ trợ TTYT huyện phòng chống dịch 397,5 triệu đồng. Tiếp nhận của Thường trực Tỉnh uỷ: 3.000 kg gạo; tiếp nhận từ Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn hỗ trợ: 12.360 kg gạo (Hồ trợ cho 768 người khó khăn hiện đang sinh sống, lao động tại TP.HCM, mỗi khẩu 20kg); tiếp nhận vật tư y tế, nhu yếu phẩm: Tiếp nhận gạo từ Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn: 13.720kg (cấp cho nhân khẩu hộ nghèo trị giá 205,8 triệu đồng), 250.000 khẩu trang (trị giá 250 triệu) và nhiều vật tư, y tế từ các tổ chức và cá nhân ủng hộ trong công tác phòng, chống dịch trị giá hàng chục triệu đồng. UB MTTQ VN huyện đã phối hợp để phân phối kịp thời tới các lực lượng tham gia phòng chống dịch, khu cách ly tập trung, các trường học, các xã, thị trấn để triển khai công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử. Phối hợp BCĐ huyện chỉ đạo ƯBND các xã, thị trấn thành lập và hướng dẫn hoạt động Tổ Covid-19 cộng đồng tại 130 thôn, tổ dân phố với 139 tổ (trong đó có 9 Tổ CVCĐ chợ truyền thống) với trên 1.030 thành viên tham gia./.

                                                                                                  Tổng hợp tin: Lê Văn Hoá

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang