BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ của huyện kiểm tra giám sát tại xã Đồng Tĩnh

12/11/2021

      Ngày 08/11/2021, Đoàn kiểm tra giám sát của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ của huyện Tam Dương đã có buổi làm việc tại xã Đồng Tĩnh. Đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện  làm Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Vũ Thị Thu Hòa, UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí  Đỗ Văn Vĩnh, Phó trưởng ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Niên, Chủ tịch Hội CCB huyện.

       Làm việc với Đoàn, về phía xã Đồng Tĩnh có đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ và các đồng chí đại diện cho các ban ngành đoàn thể của xã, một số đồng chí là bí thư, trưởng thôn xã Đồng Tĩnh.

Đc Kiều Thị Hồng Hoa, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện  làm Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc.

      Qua báo cáo của xã Đồng Tĩnh, trong năm 2021 thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở (QCDC), Đảng uỷ, UBND xã Đồng Tĩnh đã lãnh chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC gắn với thực hiện nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc phối hợp thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phát huy dân chủ trong các hoạt động lãnh đạo, góp phần củng cố đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, gắn việc thực hiện QCDC và các chủ trương của cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

      Việc thực hiện Nghị quyết 04/2015/NQ-CP, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05/CT - TW về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị đã xây dựng thành quy chế hoạt động của UBND, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã. Hình thức công khai thông qua các kỳ họp HĐND xã và công khai đến nhân dân thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp HĐND; Quyền giám sát của nhân dân theo quy định tại Điều 23 của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH 11…

      Các đại biểu đại diện một số thôn, đại diện các ban ngành đoàn thể của xã, các thành viên trong đoàn công tác đã có những ý kiến phát biểu phân tích, đánh giá, bổ sung cho báo cáo kết quả thực hiện QCDC của xã Đồng Tĩnh.

     Kết luận buổi kiểm tra giám sát, đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn, đánh giá cao các kết quả thực hiện Quy chế dân chủ tại xã Đồng Tĩnh đã đạt được trong năm 2021, trong đó thể hiện ở kết quả bầu cử tại Đại hội Đảng bộ xã  (Bầu đủ 15 đồng chí BCH Đảng bộ); Tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025. Triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định QCDC ở cơ sở.

      Để tiếp tục thực hiện và phát huy tốt việc thực hiện QCDC trong năm 2022 đồng chí đề nghị:

     QCDC cơ sở bao hàm tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa, chính trị tại địa phương nên cần tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận của nhân dân từ đó giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương được thuận lợi.

      Hàng năm xã cần xây dựng kế hoạch, nội dung, lộ trình thực hiện QCDC có kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện.

     Ngoài ra việc tổ chức tiếp công dân hàng tháng phải đầy đủ, chất lượng, giải quyết ngay những vấn đề phát sinh tại cơ sở; công tác đối thoại của người đứng đầu, của chính quyền với nhân dân cần được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, thường xuyên tránh để xảy ra những điểm nóng, gây bức xúc trong nhân dân dẫn đến khiếu kiện đông người, vượt cấp.

     Quan tâm chú trọng , chỉ đạo quyết liệt thực hiện đầy đủ, đảm bảo tiến độ những nội dung đã kỹ cam kết thực hiện với BTV Huyện ủy trong năm 2021.

      Đảm bảo công tác giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai.

      UBND xã cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cũng như kiểm tra, giám sát đối với việc thu nộp kinh phí trên địa bàn; các khoản thu chi trong các nhà trường, các cấp học.

     Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư công cộng đồng cần nâng cao về chất lượng, thiết thực và hiệu quả hơn.

     Bổ sung vào báo cáo kiểm tra, giám sát những số liệu minh chứng, những nội dung còn thiếu như: Kết quả bầu cử; công tác tiếp công dân; công tác ủng hộ của MTTQ và các đoàn thể với đồng bào bị bão lụt, phòng chống dịch bệnh, xã hội từ thiện; công tác thi đua khen thưởng; số liệu, nội dung triển khai xây dựng NTM  nguồn vốn, nguồn lực xã hội hóa; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của BCĐ thực hiện QCDC cấp xã, các chỉ tiêu cụ thể./.  

                                                                                                                          BH*VHTT                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang