BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ của huyện tiến hành kiểm tra tại thị trấn Hợp Hoà

04/11/2021

        Sáng ngày 03/11/2021, BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ của huyện Tam Dương do đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thị trấn Hợp Hòa về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021.

Đ/c Kiều Thị Hồng Hoa, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị

     Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC), năm 2021 Đảng uỷ, UBND thị trấn đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc phối hợp thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phát huy dân chủ trong các hoạt động lãnh đạo, góp phần củng cố đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, gắn việc thực hiện QCDC và các chủ trương của cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

     Việc thực hiện Nghị quyết 04/2015/NQ-CP, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05/CT - TW về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị đã xây dựng quy chế hoạt động của UBND thị trấn về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội; phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế, dự án, quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm của thị trấn. Hình thức công khai thông qua các kỳ họp HĐND thị trấn và công khai đến nhân dân thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp HĐND… Bên cạnh đó, nhân dân cũng bàn quyết định thu quỹ: Văn hóa- xã hội, khuyến học, xây dựng nhà văn hóa TDP (1 Tổ dân phố đã xây dựng được nhà văn hóa rộng rãi, khang trang bằng hình thức xã hội hóa). Đồng thời bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định Dự thảo kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội, chuyển đổi phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; Dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn, chủ trương, phướng án đền bù hỗ trợ, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng ở các khu dân cư của thị trấn; Dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh việc quản lý, sử dụng quỹ đất của thị trấn. Ngoài ra, nhân dân cũng thực hiện quyền giám sát theo quy định tại điều 23 của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH 11…

     Theo đó Đảng ủy, UBND thị trấn tổ chức tiếp công dân định kỳ và đột xuất; duy trì lịch tiếp công dân của UBND thị trấn vào ngày thứ 5 hàng tuần; Đảng ủy duy trì lịch tiếp dân mỗi tháng 2 lần vào ngày 10 và 25 hàng tháng. 9 tháng năm 2021 tiếp nhận việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Ban tiếp công dân đã giải quyết các thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền, không để tồn đọng. Năm 2021, Tổ tiếp công dân đã tiếp nhận 9 đơn, tranh chấp đất đai = 5 trường hợp, đã giải quyết 5 vụ việc (hòa giải thành công 1 vụ, chuyển tòa 4 vụ), 4 đơn kiến nghị, phản ánh, UBND thị trấn đã giải quyết 4/4 đơn. Thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt cơ chế “một cửa” luôn được đảm bảo chế độ trực giải quyết công việc thường xuyên trong tuần theo lịch, việc chứng thực, cấp giấy tờ bản sao đúng quy định, tiếp nhận đơn thư khiếu nại và tiến hành giải quyết đúng quy trình thủ tục và thời gian giải quyết, hạn chế các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, sách nhiễu của cán bộ thực thi, tạo được dư luận tốt về thái độ phục vụ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức có trách nhiệm với nhân dân. Niêm yết công khai, đầy đủ các quy định về mức thu phí, lệ phí; bộ thủ tục cải cách hành chính các lĩnh vực; nội quy, quy chế làm việc tại bộ phận “một cửa”; chế độ, chính sách liên quan đến người có công, bảo trợ xã hội; hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng phải nghỉ việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19…

      Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng đoàn Kiều Thị Hồng Hoa, đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong năm 2021 của thị trấn Hợp Hoà, triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định trong công tác QCDC ở cơ sở. Để tiếp tục thực hiện và phát huy tốt công tác trong năm 2022 về công tác QCDC ở cơ sở, đồng chí Trưởng đoàn Kiều Thị Hồng Hoa Đề nghị UBND thị trấn Hợp Hoà:  Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 60 của Bộ Chính trị khoá VIII về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu; thực hiện hiệu quả các cuộc đối thoại người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với người dân; quan tâm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở không để vượt cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ; MTTQ và các Đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, cổ vũ, động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, giải quyết công việc của cấp uỷ, chính quyền với MTTQ và các Đoàn thể, tạo sự đồng thuận trong nhân dân…/.

                                                                                                                                               Tin, ảnh: Hà Lê

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang