Thường trực HĐND họp chuẩn bị công tác tổ chức Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa IV

20/10/2021

Ngày 19/10/2021, Phó Chủ tịch HĐND huyện Kiều Thị Hồng Hoa chủ trì phiên họp Thường trực HĐND huyện với các cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị công tác tổ chức Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa IV (Kỳ họp chuyên đề). Dự phiên họp có đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bùi Thị Thủy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các Ban của HĐND và một số phòng, ban thuộc UBND huyện.

Đ/c Kiều Thị Hồng Hoa - TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện Chủ trì Hội nghị

Tại phiên họp, Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đã quán triệt, triển khai các nội dung chuẩn bị chương trình của Kỳ họp thứ 3.

Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện sẽ diễn ra vào ngày 26/10/2021 để thảo luận, thông qua các nội dung: phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021, phê duyệt điều chỉnh dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thông qua Quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Dương giai đoạn 2021-2030 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Kết luận phiên họp, đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa, Ủy viên BTV Huyên ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện phối hợp tích cực chuẩn bị tài liệu trình Kỳ họp theo luật định; giao ban KTXH của HĐND huyện chủ động thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp; Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị công tác phục vụ Kỳ họp.

Ban Biên tập - Cổng TTGTĐT huyện

 

Các tin đã đưa ngày: