Giám sát việc thực hiện Khoản 4, Khoản 5 Điều 35 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Hoàng Lâu và Đạo Tú.

16/10/2021

    Thực hiện Thông báo số 109a-TB/HU ngày 28/12/2020 của Thường trực Huyện ủy Tam Dương về chương trình giám sát năm 2021 của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Tam Dương năm 2021, Đoàn Giám sát việc thực hiện Khoản 4, Khoản 5 Điều 35 Luật số 02/2007/QH12 “Luật Phòng, chống bạo lực gia đình” của huyện gồm Hội LHPN huyện chủ trì cùng các thành viên  MTTQ; Phòng Văn hóa và Thông tin; TT Y tế huyện; Công an huyện; Phòng LĐTB-XH; Phòng Tư pháp đã có buổi giám sát đối với UBND xã Hoàng Lâu và Đạo Tú.

 Đc Phạm Thị Hải Yến, HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện Trưởng đoàn, chủ trì Hội nghị giám sát tại xã Đạo Tú

     Ngày 11/10/2021 tại UBND xã Hoàng Lâu; ngày 13/10/2021 tại xã Đạo Tú, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với các thanh viên UBND xã, đại diện HĐND xã, MTTQ, Hội LHPN, CBCC Văn hóa xã hội; CBCC Tư pháp hộ tịch; Công an xã.

     Đồng chí Phạm Thị Hải Yến, HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện Trưởng đoàn công tác, chủ trì  hội nghị. Tại các xã được giám sát, đại diện UBND trình bày Báo cáo thực hiện Khoản 4, Khoản 5 Điều 35 Luật số 02/2007/QH12 “ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”  quy định UBND cấp xã trong phạm vi, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương từ năm 2008 đến nay.

     Theo báo cáo, sau khi Luật số 02/2007/QH12, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực, UBND các xã đã triển khai thực hiện ban hành các văn bản chỉ đạo: Thành lập BCĐ Phòng, chống bạo lực gia đình cấp xã; thành lập các CLB gia đình hạnh phúc, nhóm phòng chống BLGĐ; địa chỉ tin cậy, đường dây nóng; Tổ hòa giải, điểm tư vấn pháp luật, điểm hỗ trợ nạn nhân BLGĐ...bên cạch đó hàng năm cấp xã cũng đã bố trí kinh phí cho hoạt động phòng chống BLGĐ, tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác phòng chống BLGĐ cơ sở...

      Hoạt động và kết quả phòng chống BLGĐ của xã hàng năm được tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy định tại Thông tư số 23/2011/TT- BVHTTDL và nay là Thông tư 07/2017/ TT-BVHTTDL và báo cáo với HĐND cùng cấp.

     Từ công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực phòng chống BLGĐ của UBND, sự chỉ đạo của BCĐ cấp xã, hoạt động của các mô hình CLB, tổ nhóm phòng chống BLGĐ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ với phương châm tuyên truyền, vận động, hòa giải để phòng ngừa, ngăn chặn BLGĐ cùng với việc triển khai thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” , xây dựng GĐVH, thôn làng văn hóa.

      Bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng còn bộc lộ những tồn tại hạn chế cần khắc phục như việc ban hành các văn bản chỉ đạo còn chưa kịp thời; BCĐ cấp xã chưa thường xuyên kiện toàn khi có những thay đổi về nhân sự; chưa nhân rộng, phủ kín các mô hình CLB, tổ nhóm PCBLGĐ, địa chỉ tin cậy đến các thôn xóm, hoặc đã có nhưng mới chỉ mang tính hình thức, hoạt động chưa hiệu quả; còn hạn chế trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, công tác dân vận; năng lực, kỹ năng  của cán bộ cơ sở còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; ngồn kinh phí dành cho hoạt động cơ sở còn rất hạn hẹp, công tác xã hội hóa còn hạn chế; chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật có thời điểm chưa đầy đủ, chính xác và thống nhất về số liệu...

      Kết luận các nội dung giám sát, đồng chí Phạm Thị Hải Yến, HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao những cố gắng lỗ lực của UBND các xã trong điều kiện khó khăn về kinh phí, nhân lực cũng như năng lực công tác của cán bộ tại thôn xóm. UBND các xã đã triển khai công tác tuyên truyền pháp luật, ban hành các văn bản lãnh chỉ đạo; thành lập BCĐ cấp xã, các CLB, tổ nhóm PC BLGGD tại các thôn xóm đi vào hoạt động và có báo cáo hàng năm với cấp trên và HĐND cùng cấp.

     Đồng chí  đề nghị UBND xã tiếp thu những ý kiến đánh giá của các thành viên tổ công tác để hoàn thiện báo cáo giám sát cũng như khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động nhân dân; đưa ra các giải pháp công tác để nâng cao hiệu quả của cả hệ thống đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương./.

                                                                                                                                                 BH*VHTT

 

Các tin đã đưa ngày: