Huyện Tam Dương tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

15/10/2021

Sáng 15/10, tại xã Thanh Vân, Ban cưỡng chế huyện Tam Dương đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của hộ gia đình bà Đỗ Thị Tùng, thôn Nhân Mỹ, xã Thanh Vân do không hợp tác nhận bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo quy định. Đồng chí Nguyễn Minh Thể – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban cưỡng chế thu hồi đất huyện Tam Dương trực tiếp chỉ đạo vụ việc cưỡng chế thu hồi đất; Tham gia thực hiện có đầy đủ thành viên ban cưỡng chế thu hồi đất, cùng các lực lượng liên quan; Lãnh đạo, các ban, ngành đoàn thể xã Thanh Vân.

Dự án Khu Đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất ở tại khu đồng Gò xoan, thôn Nhân mỹ, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất. Trên cơ sở pháp luật và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành các thông báo thu hồi đất, Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với các hộ dân thuộc thôn Nhân Mỹ, xã Tam Dương có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chú trọng công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách trong công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo quyền lợi cho  các hộ gia đình; 115 hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng tình, chấp hành nhận bồi thường và bàn giao đất cho đơn vị thi công, chỉ còn 01 hộ gia đình Bà Đỗ Thị Tùng đang sử dụng đất, với diện tích cưỡng chế là 228.7m2 đất chuyên trồng lúa nước. Mặc dù cơ chế chính sách và các chế độ bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án đều đã được đảm bảo đúng quy định, đã tổ chức tuyên truyền vận động nhiều lần nhưng gia đình bà Đỗ Thị Tùng không chấp hành. Để dự án thực hiện đúng tiến độ, UBND huyện đã ra Quyết định cưỡng chế số 2683/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 về việc thu hồi đất nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Tại buổi cưỡng chế với sự chuẩn bị kỹ lưỡng mọi tình huống, công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, cùng với tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị, lực lượng tham gia, buổi cưỡng chế đã diễn ra bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia cưỡng chế. Công tác cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, được sự đồng tình cao của nhân dân. Ban cưỡng chế thu hồi đất huyện đã giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi côngCông tác cưỡng chế thu hồi đất, thể hiện  tính nghiêm minh của pháp luật. Thông qua buổi cưỡng chế nhằm tuyên truyền cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Thanh Vân nói riêng và nhân dân trên địa bàn huyện nói chung nâng cao ý thức, chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước góp phần thực hiện  nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện./.

                                                                  Tin, ảnh - Hà Lê

 

 

Các tin đã đưa ngày: