HĐTĐ huyện Tam Dương tổ chức Hội nghị thông qua các đồ án quy hoạch xây dựng

12/10/2021

Ngày 12/10/2021, Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Tam Dương tổ chức Hội nghị triển khai thẩm định một số nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng. Đồng chí Nguyễn Minh Thể, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐTĐ huyện Tam Dương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đầy đủ các thành viên HĐTĐ huyện và Chủ tịch UBND 8 xã, thị trấn.

Đ/c Nguyễn Minh Thể - Phó Chủ tịch UBND - Chủ tịch HĐTĐ huyện Tam Dương chủ trì Hội nghị

Theo đó Hội nghị được nghe cơ quan Thường trực (Phòng KT-HT huyện) và đơn vị Tư vấn thông qua các nội dung: Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch; Nhiệm vụ đồ án quy hoạch vùng huyện; Nhiệm vụ đồ án quy hoạch chung xây dựng xã của 7 xã: Hoàng Đan, An Hòa, Đồng Tĩnh, Hướng Đạo, Hoàng Hoa, Đạo Tú, Duy Phiên (riêng xã Hướng Đạo không thông qua được, do không triển khai và trình UBND huyện phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch chung xây dựng của xã); Nhiệm vụ đồ án quy hoạch chỉnh trang khu số 4, 5, 6, 7, thị trấn Hợp Hòa; Điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất dịch vụ và đấu giá QSDĐ tại khu đồng Cổng Cái, thị trấn Hợp Hòa;  Điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất dịch vụ, giãn dân và đấu giá QSDĐ tại xã Duy Phiên, huyện Tam Dương; Điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư và đấu giá QSDĐ tại xã Kim Long; Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất tái định cư cho các hộ mở rộng chùa Động Lâm, đất đấu giá khu Giàn Chiếu thôn Tân Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - PTP Kinh tế - Hạ tầng phát biểu tại Hội nghị

Qua các báo cáo (được gửi trước tài liệu để nghiên cứu) chi tiết được trình chiếu và trình bày cụ thể của đơn vị tư vấn đến các Thành viên Hội đồng thẩm định nhiệm vụ, Đồ án quy hoạch huyện Tam Dương; do đó các đại biểu góp ý sát thực tế phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại các địa phương.

Đồng chí Chủ tịch HĐTĐ Nguyễn Minh Thể tiếp thu các ý kiến đồng thời giao cơ quan Thường trực HĐTĐ huyện (Phòng KT-HT) cùng với đơn vị tư vấn chỉnh sửa bổ sung các đồ án đảm bảo chất lượng, đúng quy định./.

 

BBT 

 

Các tin đã đưa ngày: