Huyện Tam Dương tổ chức Hội nghị Chuyên đề về bồi thường, giải phóng mặt bằng

29/09/2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, ngày 29/9/2021 Ban chỉ đạo công tác Bồi thường, Giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) của huyện Tam Dương tổ chức Hội nghị chuyên đề về BT- GPMB thực hiện các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Thanh Quang, TUV, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban chỉ đạo huyện và đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND, Phó trưởng BCĐ huyện Chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị chuyên đề còn có: đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; thành viên BCĐ huyện; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 13 xã, thị trấn; Đại biểu đại diện các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Thanh Quang đã nêu mục đích Hội nghị chuyên đề để trao đổi, đối thoại, thống nhất cùng với các nhà đầu tư, các cơ quan, ban, ngành, tổ công tác và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong công tác BT- GPMB. Hiện tại, toàn huyện với gần 90 dự án lớn và nhỏ (cũ và mới), trong đó đang tiếp tục 77 dự án, công trình trong điều kiện phát triển KT-XH đảm bảo mục tiêu “kép” vừa chống dịch Covid -19 vừa phát triển KT-XH. Đồng chí đề nghị sau khi UBND huyện thông qua báo cáo tiến độ BT-GPMB, các đại biểu thẳng thắn trao đổi bám sát các nội dung trọng tâm BT-GPMB, các khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong triển khai thực thi nhiệm vụ và đề xuất kiến nghị. Các cơ quan chuyên môn trực tiếp đối thoại trả lời các nội dung nhà đầu tư đề nghị để cùng phối hợp tháo gỡ khó khăn.

Đ/c Nguyễn Thanh Quang - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bồi thường - giải phòng mặt bằng huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo Báo cáo của UBND huyện, năm 2021 tiếp tục thực hiện công tác GPMB 77 dự án, công trình trên địa bàn với tổng diện tích khoảng trên 500 ha trong đó 07 dự án do các sở, ngành, ban tỉnh làm chủ đầu tư, 35 dự án do huyện làm chủ đầu tư 06 khu, cụm công nghiệp, đô thị, 29 dự án xã làm chủ đầu tư. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 công tác GPMB Ban Thường vụ huyện ủy Tam Dương giao UBND huyện chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng xong các dự án: Cụm công nghiệp Hoàng Lâu, Khu công nghiệp Tam Dương II; đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đã được quy hoạch: Đường tránh QL2C tuyến phía Đông thị trấn Hợp Hòa; Quản lý nguồn nước ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc, Đường Đồng Tĩnh - Hoàng Hoa và thực hiện GPMB xong 33 dự án mà các xã, thị trấn cam kết với BTV huyện ủy, thực hiện cưỡng chế 12 vụ.

Thực hiện Quyết định 298-QĐ/HU ngày 04/02/2021 của Huyện uỷ Tam Dương, ngay từ cuối tháng 01/2021 UBND huyện ban hành và triển khai Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 29/01/2021 về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Tam Dương năm 2021; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 03/03/2021 về công tác kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn huyện Tam Dương năm 2021 và điều chỉnh tại văn bản số 681/UBND-QLDA ngày 23/03/2021, theo đó Kế hoạch cưỡng chế 28 vụ.

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid -19 tại các tỉnh, thành trên cả nước có diễn biến phức tạp, nhưng huyện đã quyết tâm phấn đấu phát triển mục tiêu “kép”; do vậy từ đầu năm 2021 đến nay, UBND huyện Tam Dương đã quyết liệt chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện công tác GPMB. Tính đến hết giữa tháng 9/2021, UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án với diện tích 25 ha và kinh phí bồi thường, hỗ trợ trên 55 tỷ đồng của 28 dự án, dự kiến đến hết tháng 9/2021 thực hiện GPMB trên 35 ha. hiện nay đã kiểm đếm xong trên 100 ha và đang hoàn thiện thủ tục phê duyệt, một số dự án đang giải quyết vướng mắc, một số dự án đang hoàn thiện thủ tục để triển khai công tác bồi thường GPMB. Công tác cưỡng chế thu hồi đất, tổng số vụ đã thực hiện xong: 11 vụ, trong đó số vụ đã vận động không phải ban hành quyết định cưỡng chế 05 vụ, số vụ đã ban hành quyết định cưỡng chế 06 vụ, dự kiến đầu tháng 10 thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 05 vụ/05 dự án theo kế hoạch. Tuy nhiên trong triển khai công tác ĐB-GPMB còn khó khăn: Việc chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện của một số chính quyền, đoàn thể ở địa phương chưa tích cực vào cuộc; việc phối hợp giữa Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường GPMB với các Chủ đầu tư dự án, các phòng chuyên môn, UBND cấp xã trên địa bàn nhiều lúc chưa hiệu quả; Các dự án đều có vướng mắc về nguồn gốc đất đai, hiện nay còn vướng mắc nhiều đối với các trường hợp hồ sơ giấy tờ không rõ ràng loại đất, quỹ đất ... rất khó khăn trong công tác lập phương án bồi thường, do mất nhiều thời gian để phải xác minh cụ thể từng trường hợp; Một số bộ phận người dân nhận thức trong việc thực hiện chủ trương thu hồi đất và chính sách bồi thường GPMB chưa cao, cố tình không chấp hành việc thu hồi đất, không đồng ý kiểm kê nhận, không nhận tiền bồi thường và đòi hỏi bồi thường, hỗ trợ ngoài quy định của nhà nước; Chính sách, đơn giá thay đổi, một số cơ chế hỗ trợ hiện nay không còn phù hợp với điều kiện thực tế; Đội ngũ thực hiện công tác GPMB còn thiếu và yếu chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Đ/c: Phùng Mạnh Thắng -  Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND, Phó trưởng BCĐ huyện chủ trì phần thảo luận, đối thoại tại Hội nghị

Quan điểm thẳng thắn cởi mở, trao đổi, thảo luận, đối thoại trực tiếp theo đúng ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng BCĐ huyện Tam Dương, Hội nghị chuyên đề đã có 11 ý kiến (xã, thị trấn, Tập đoàn Sơn Hà, Công ty CP Vitto, Cụm CN Hoàng Lâu). Các phòng chuyên môn, đơn vị BQLDA huyện trả lời một số nội dung vướng mắc, khó khăn, biện pháp triển khai tháo gỡ… Hội nghị trân trọng nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí đã thông tin tới các đại biểu dự Hội nghị về một số cơ chế, chính sách, công tác quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh và huyện Tam Dương; đồng chí mong muốn BQL các KCN tỉnh càng ngày càng phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tam Dương để tạo điều kiện và môi trường tốt nhất đón các Tập đoàn, Công ty, Doanh nghiệp đến đầu tư tại Tam Dương.

Đ/c Đỗ Kiên Cường - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND TT Hợp Hòa phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 

Đ/c Đào Lưu Hải - PBT, Chủ tịch UBND xã An Hòa ý kiến phát biểu tại Hội nghị

 

Đ/c: Nguyễn Xuân Phương, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị chuyên đề về công tác BT-GPMB, đồng chí Trưởng BCĐ Nguyễn Thanh Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo BQL các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo các Tập Đoàn, Công ty, Doanh nghiệp đầu tư tại huyện Tam Dương đã có ý kiến phát biểu đóng góp rất quan trọng, đặc biệt là đưa ra một số giải pháp để hố trợ nhân lực, nguồn lực cho huyện Tam Dương. Đồng chí Trưởng BCĐ huyện ghi nhận và đánh giá cao các xã, thị trấn các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức CT-XH của huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao trong thực thi nhiệm vụ. Tuy nhiên để hoàn thành phát triển mục tiêu “kép” và chỉ tiêu BTV Huyện uỷ giao năm 2021 trong điều kiện ảnh hưởng đại dịch Covid -19, đặc biệt các dự án chuyển tiếp khối lượng còn nhiều, mới chỉ đạt trên 70%. Thời gian chỉ còn 03 tháng, đồng chí yêu cầu các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị nhanh và khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Về quan điểm: xác định phương pháp BT-GPMB là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, đơn vị; thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân về các quy định của pháp luật về đất đai để Nhân dân nắm được rõ ràng quyền, lợi ích hợp pháp, hưởng lợi từ các dự án; đồng thời không để xảy ra sai xót, lợi dụng trong công tác GPMB; xử lý các trường hợp cố tình chống đối, trục lợi từ công tác GPMB. Phấn đấu từ nay đến 2025 hoàn thành xong nhất là các dự án trọng điểm; huyện Tam Dương phấn giai đoạn năm 2025-2030 là huyện công nghiệp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX đề ra.

Về nhiệm vụ, giải pháp: (1) Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02, số 32 của Tỉnh uỷ, Chỉ thị số 01 của Tỉnh uỷ, Thông báo Kết luận của Tỉnh uỷ và Huyện uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo GPMB để phát triển KT-XH. Hội đồng GPMB huyện Tam Dương phát huy trách nhiệm, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, tổ chức làm tốt công tác BT – GPMB. Hàng năm lấy kết quả, sản phẩm hoàn thành để đánh giá công tác cán bộ. (2) Xử lý nghiêm các hộ cá nhân, tổ chức gây cản trở công tác BT-GPMB, có kế hoạch cưỡng chế, thu hồi đất hộ gia đình, cá nhân cố tình yêu sách vượt quá quy định, nếu cần thiết báo cáo UBND huyện, BTV Huyện uỷ duyệt hồ sơ chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật. (3) Đề nghị doanh nghiệp, chủ đầu tư phối hợp đồng hành, trách nhiệm cùng với huyện tháo gỡ khó khăn vướng mắc sớm nhất, xác lập và rà soát lại các hộ đã được đề bù trước đây cùng với tổ nhóm công tác trao đổi thống nhất và tham mưu. Đề nghị BQL các khu công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo UBND tỉnh các đề xuất của huyện Tam Dương trong thời gian sớm nhất. (4) Ban chỉ đạo của huyện tiếp thu ý kiến để quản lý chỉ đạo công tác BT-GPMB trong thời gian tiếp theo; đề nghị MTTQ, các Tổ chức CT-XH huyện, xã, thị trấn phát huy vai trò đầy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức đối thoại cùng Nhân dân tháo gỡ điểm nghẽn; phát huy vai trò của cấp uỷ cở sở trong công tác vận động, tuyên truyền. (5) Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 01/09/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện; mỗi thành viên trong BCĐ huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với tổ công tác, chủ đầu tư tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc về nguồn gốc đất đai. BTC Huyện uỷ, UBKT Huyện uỷ và các Ban xây dựng Đảng của HU tăng cường giám sát thực hiện theo Chỉ thị số 01 của Tỉnh uỷ./.

 

Tin: Lê Văn Hoá

Ảnh : Lê Cường

Các tin đã đưa ngày: