Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị thảo luận thông qua nghị quyết phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020

28/09/2021

Chiều ngày 28/9/2021, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị thảo luận thông qua nghị quyết phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020; thống nhất kế hoạch, nội dung giám sát trong thời gian tới và thống nhất kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Thường trực HĐND huyện 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

Đ/c Kiều Thị Hồng Hoa - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đại điện UBND huyện trình bày Tờ trình về việc đề nghị Thường trực HĐND huyện dự kiến phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020; Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện tình bày báo cáo thẩm tra và Dự thảo Nghị quyết phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020; Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo các nội dung liên quan và đề xuất Thường trực HĐND huyện triển khai một số nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến góp ý và thống nhất cao các nội dung trên.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện giao Ban Kinh tế-Xã hội, Văn phòng HĐND huyện hoàn thiện dự thảo Nghị quyết phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020 và các nội dung liên quan trình lãnh đạo HĐND huyện ký ban hành theo quy định; Yêu cầu các ban của HĐND và Văn phòng HĐND huyện căn cứ chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, tích cực tham mưu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, nhất là thực hiện công tác giám sát và việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 theo Luật định.

Tin: Ngọc Lân, ảnh Lê Cường

 

Các tin đã đưa ngày: