Đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH ở xã Hoàng Lâu

14/09/2021

 

Ngày 13/9/2021, đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoàng Lâu về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm; các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban thường vụ Huyện ủy giao; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các nhà trường trên địa bàn xã. Tham gia Đoàn công tác có các ông, bà lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính-Kế hoạch, Ban quản lý dự án ĐTXD, Thanh tra huyện. Về phía xã Hoàng Lâu có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các ngành liên quan và Hiệu trưởng Trường THCS, Tiểu học và Trường Mầm non trên địa bàn xã.

Đ/c Kiều Thị Hồng Hoa - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc

9 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hoàng Lâu đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế-Xã hội của xã duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức ổn định. Việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban thường vụ Huyện ủy giao đạt nhiều tiến bộ; thực hiện nhiệm vụ năm học mới tại các nhà trường trên địa bàn xã được triển khai, chỉ đạo sâu sát ngay từ đầu năm học.

Đặc biệt, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hoàng Lâu đã tập trung cao độ chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở địa phương, ban hành kịp thời các văn bản, Kiện toàn Ban chỉ đạo, thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ từng thành viên BCĐ, Trung tâm chỉ huy; thành lập 04 tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các thôn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; thành lập, kiện toàn tổ Covid- 19 cộng đồng, tổ y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trường học. Đến nay Hoàng Lâu đã tổ chức ký cam kết đến 100% hộ dân về thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng, chống dịch bệnh Covid- 19”, tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên kết quả đã tiêm Mũi 1= 308 người; Mũi 2= 301 người. BCĐ hỗ trợ người dân xã Hoàng Lâu gặp khó khăn tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đã xét được 96 người (TP. HCM 58 người; Bình Dương 27 người; Đồng Nai 11 người), đã chuyển tiền hỗ trợ mỗi khẩu 1.000.000 đồng, 56 người ở Thành phố Hồ Chí Minh, với số tiền là 56.000.00đ. Công tác hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ; Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính Phủ: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 46 người, kết quả xét được 41 hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ, còn 05 hồ sơ không đủ điều kiện, BCĐ xã đã hoàn thiện hồ sơ tổng hợp báo cáo Phòng Lao động & TBXH huyện.

Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm; các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban thường vụ Huyện ủy giao; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện nhiệm vụ năm học mới tại các nhà trường trên địa bàn xã.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: UBND xã Hoàng Lâu không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch; tổ chức tuyên truyền sâu rộng và thực hiện nghiêm Quyết định 2519/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh về một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Quyết định 2520/QĐ-CT ngày 12/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các Văn bản chỉ đạo tương ứng của UBND huyện; tăng cường kiểm soát, chống dịch xâm nhập vào địa bàn, đặc biệt việc phòng, chống dịch trong các nhà trường; quản lý các cơ sở vận tải, xử lý, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cùng với đó, từ nay đến cuối năm, Đảng ủy, UBND xã cần quyết liệt, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển KTXH, rà soát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở huyện tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc nhất là ở các nội dung xử lý các tồn tại về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm thực hiện hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao; duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, rà soát hoàn thiện hồ sơ NTM ở địa phương; rà soát thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng chuẩn bị cho công tác tuyển quân đầu năm 2022; chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm các quy định về các khoản thu đầu năm học 2021-2022 và công tác phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông tại các nhà trường. Đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa thông báo, Thường trực HĐND huyện sẽ giao Ban KTXH-HĐND huyện tham mưu và tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định về các khoản thu trong năm học 2021-2022 tại các nhà trường trên địa bàn huyện.

Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan chuyên môn liên quan của UBND huyện thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình, cùng với xã Hoàng Lâu tích cực giải quyết, tháo gỡ, thúc đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao và nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trong năm 2021.

Tin và ảnh: BBT

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang