Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc tại thôn Nội Điện và thôn Yên Thượng xã An Hòa

21/07/2021

Ngày 21/7/2021, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Tam Dương phối hợp với UBND xã An Hòa, Công an huyện Tam Dương và các ban ngành, đoàn thể xã tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc thực hiện Dự án khu đất đấu giá, đất dịch vụ tại thôn Nội Điện và thôn Yên Thượng xã An Hòa đối với 3 hộ gia đình không hợp tác kiểm đếm theo quy định. Dự buổi cưỡng chế có đồng chí Nguyễn Minh Thể, HUV, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện.

Trước khi tiến hành kiểm đếm bắt buộc, Chủ tịch UBND xã An Hòa đã đọc Quyết định về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 03 hộ không chấp hành quyết định kiểm đếm thực hiện Dự án khu đất đấu giá, đất dịch vụ tại thôn Nội Điện và thôn Yên Thượng, đó là: hộ bà Phan Thị Đào, thường trú tại thôn Yên Thượng xã An Hòa, diện tích thu hồi đất 246,2 m2, loại đất LUC, tại khu Cổng Đồng; hộ ông Hà Đức Sinh (Hà Văn Sinh), thường trú tại thôn Yên Thượng xã An Hòa, diện tích thu hồi đất 54,5 m2, loại đất LUC, tại khu Đồng Vạnh; hộ bà Vũ Thị Thức, thường trú tại thôn Yên Thượng xã An Hòa, diện tích thu hồi đất 422,2 m2, loại đất LUC, khu Cổng Đồng. 

Mặc dù đã được thông báo và gửi giấy mời tham dự buổi cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, nhưng tại buổi cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc sáng 21/7/2021, 03 hộ trên đã vắng mặt. Trước sự chứng kiến của đầy đủ các thành phần, ban ngành, đoàn thể, Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư huyện Tam Dương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Ban thực hiện cưỡng chế đã tiến hành đo đạc, kiểm đếm bắt buộc trên diện tích đất của 03 hộ gia đình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Lê Hường

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: