Phó Chủ tịch HĐND huyện Kiều Thị Hồng Hoa kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

21/07/2021

Ngày 20/7/2021, đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa, Ủy viên ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các xã: Duy Phiên, Hoàng Lâu, Hoàng Đan và An Hòa. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Trần Mạnh Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện và lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan ở huyện.

Đ/c Kiều Thị Hồng Hoa -  PCT HĐND huyện Trưởng đoàn kiểm tra làm việc với xã Duy Phiên

Tại các xã trên, Đoàn công tác (Tổ kiểm tra theo Quyết định 358/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND huyện) đã nghe UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch bệnh của địa phương, đồng thời Đoàn công tác đến kiểm tra thực tế tại các Khu trung tâm, điểm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các khu dân cư trên địa bàn.

Đoàn công tác đi thị sát tại chợ Duy Phiên

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa, Ủy viên ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ kiểm tra đã đánh giá cao một số mặt chỉ đạo phòng dịch của các địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch HDND huyện nhấn mạnh, hiện nay tình hình dịch bệnh trên cả nước, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang diễn biến rất phức tạp và có nguy cơ lây lan rất nhanh; Yêu cầu các địa phương, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện và cụ thể như mới nhất là: Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới và Văn bản 2404/UBND-VP ngày 18/7 và 2406/UBND-VHTT ngày 19/7/2021 của UBND huyện, các Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo huyện.

Phát huy Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia, rà soát đầy đủ công dân của địa phương đang ở ngoài tỉnh, có thể về địa phương, làm thật tốt công tác tuyên truyền, thông báo liên tục trên loa truyền thanh để người dân hiểu, chủ động khai báo, phối hợp với chính quyền trong phòng, chống dịch, không để sót lọt các trường hợp nào về/đến xã hoặc nghi nhiễm bệnh có nguy cơ lây nhiễm bệnh cho người dân ở địa phương mà chính quyền không biết và không kiểm soát được. UBND, Ban chỉ đạo xã phải chỉ đạo, kiểm tra hàng ngày, liên tục các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chợ ...trong phòng, chống dịch; yêu cầu Phòng KT&HT, VH&TT, Công an huyện, Trung tâm Y tế và các cơ quan, đơn vị thuộc Tổ kiểm tra theo QĐ 358/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch được UBND, Ban chỉ đạo huyện giao.

Ban BT- Cổng TTGTĐT huyện

 

Các tin đã đưa ngày: