Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh về một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

18/07/2021

      Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid - 19 tại các tỉnh phía Nam, ngày 18/7/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 1948/QĐ-UBND về một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

      ( Quyết định tại file đính kèm)

                                                                                                                             BBT

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: