UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2021

15/07/2021

      Chiều ngày 14/7/2021, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2021. Đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự phiên họp có đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Thị Thủy, UV BTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN huyện;  Các đồng chí Uỷ viên UBND huyện, thủ trưởng các phòng, ban cơ quan thuộc UBND huyện; Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện; Trưởng Công an huyện; Chi cục trưởng Chi cục Thuế; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Tam Dương; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

      Tại phiên họp, đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế huyện báo cáo nhanh tình hình công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, một số tồn tại hạn chế, giải pháp trong công tác phòng chống dịch; đồng chí Chánh văn phòng HĐND-UBND báo cáo Dự thảo Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu BTV Huyện ủy, UBND huyện giao năm 2021; Văn phòng HĐND-UBND báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cam kết với UBND huyện về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên phần mềm xử lý văn bản, sử dụng email công vụ, văn bản đi ký số và thực hiện chữ ký số trong giải quyết công việc chuyên môn; Phòng LĐ –TB&XH báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cam kết với UBND huyện về thực hiện các chỉ tiêu vay vốn tín dụng, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo gắn với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021. Hội nghị nghe báo cáo một số nội dung quan trọng khác.

      Sau khi các đại biểu đại diện các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn phát biểu, phân tích và thảo luận các nội dung báo cáo, Chủ tịch UBND huyện Phùng Mạnh Thắng kết luận chỉ đạo:

       1. Đối với công tác phòng chống dịch: Các lực lượng từ Công an, Y tế, Tổ Covid cộng, BCĐ các xã, thị trấn cần nắm chắc danh sách số lượng người di, biến động trên địa bàn. Người địa phương đang lao động, thăm thân đi về từ vùng có dịch, từ các địa phương khác để áp dụng ngay các biện pháp phòng chống dịch.

      Nhân viên, công nhân tại các doanh nghiệp đi công tác, hội thảo, giao dịch ra ngoài tỉnh, phải tiến hành khai báo y tế. Các địa phương, LL Công an, Y tế, LĐLĐ phối hợp giúp đỡ doanh nghiệp khi có nhu cầu tuyển dụng lao động đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhất là những lao động ngoài tỉnh.

      Phương châm phòng chống dịch từ xa ( Chống xâm nhập từ các địa phương có dịch vào địa bàn).

       2. Đối với lĩnh vực đầu tư công ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, các cơ quan đơn vị chức năng cần tham mưu cho UBND huyện hoàn thiện hồ sơ, trình tự thủ tục trình HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư và các thủ tục khác theo Luật.

       Cấp xã căn cứ vào phân cấp, phân quyền, nguồn vốn nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch đầu tư công của cấp xã.

       Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để giải ngân nguồn vốn. Đẩy nhanh tình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản ( ứng vốn, sử dụng vốn chuyển tiếp, vốn kéo dài...).

       Đẩy nhanh tiến độ GPMB cho các nhà đầu tư triển khai dự án bằng các biện pháp tích cực, quyết liệt hơn, nếu cần cưỡng chế thì lập hồ sơ tổ chức cưỡng chế. Hồ sơ thực hiện phải liên hoàn tranh thủ thời gian đảm bảo tiến độ tại các khu CN.

       3. Các nội dung liên quan đến sai phạm về đất đai tồn tại từ nhiều năm về trước cầm có cách gải quyết bài bản, xem xét rà soát lại các Quy hoạch sử dụng đất tại thời điểm đó. Những vấn đề khó đề nghị Sở TN-MT giúp đỡ xử lý theo danh mục.

         Tăng cương công tác quản lý việc khai thác, lấn chiếm vi phạm về đất đai.

                                                                                                                                 BH*VHTT

 

Các tin đã đưa ngày: