Hội nghị TT HĐND huyện Tam Dương khóa IV chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 2

14/07/2021

     Chiều 12/7/2021, Thường trực HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức hội nghị chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 2, thống nhất nội dung Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nội quy các kỳ họp của HĐND khóa IV.

       Đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trưởng, phó các ban, Tổ trưởng Tổ ĐBHĐND huyện; các phòng, ban, đoàn thể trên địa bàn huyện.

       Tại kỳ hội nghị, Thường trực HĐND đã thông qua Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về Nội quy kỳ họp của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND-UBND huyện tiếp tục được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015 và các văn bản pháp luật khác liên quan...

        Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu nhất trí việc ban hành Quy chế hoạt động và Nội quy kỳ họp của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 là cần thiết, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện, đảm bảo sự chủ động, thống nhất trong hoạt động của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

                                                                                                                                 Hà Đặng

 

Các tin đã đưa ngày: