UBND huyện họp giao ban công tác tuần

12/07/2021

      Sáng ngày 12/7/2021, UBND huyện họp giao ban tuần 2 tháng 7. Đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Lê Xuân Bình, UV BTV, Phó chủ tịch UBND huyện; BCH Quân sự, Công an huyện; TT Y tế huyện và một số phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện.

      Đồng chí Lê Xuân Bình, UV BTV, Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo một số nội dung lĩnh vực phụ trách bao gồm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác nội vụ của các đơn vị.

     Văn phòng HĐND-UBND huyện báo cáo công việc đã xử lý trong tuần, dự kiến chương trình, nhiệm vụ trọng tâm tuần tới.

     TT Y tế huyện báo cáo nhanh tình hình công tác phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; Phòng Tài nguyên – Môi trường báo cáo đề xuất giải pháp thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lẫn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương; Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo công tác điều chỉnh quy hoạch và thu hồi, chấm dứt hiệu lực quy hoạch và khu đất đấu giá QSDĐ trên địa bàn huyện không phù hợp quy định trên địa bàn...

     Các đồng chí lãnh đạo MTTQ, BCH Quân sự, Công an huyện phát biểu ý kiến tập trung vào nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kết luận nội dung phòng chống dịch, Chủ tịch UBND huyện Phùng Mạnh Thắng yêu cầu:

      1. Tổ chức đoàn kiểm tra, tăng cường kiểm tra cơ sở. Yêu cầu Tổ phòng chống Covid cộng động phải có báo cáo tình hình hàng ngày. Yêu cầu BCĐ phòng chống Covid cấp xã cần chủ động, tích cực hơn nữa, nắm chắc số người di biến động đi về từ vùng dịch, tổ chức cách ly ngay.

       2. Đề nghị Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, TT và  phối hợp với Tổ covid cộng đồng rà soát,  nắm chắc danh sách số người di, biến động đi về từ vùng dịch, không bỏ sót bất cứ trường hợp nào.

       3. Giao Văn phòng HĐND – UBND theo dõi và yêu cầu BCĐ các xã, thị trấn phải có báo cáo tình hình chống dịch từng ngày. Rà soát lại việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh.

       4. TT Y tế có thể sử dụng xe công của UBND huyện làm xe chuyên dụng nếu cần thiết khi chưa có xe hỗ trợ từ trên. Thồng nhất với Phòng Tài chính – Kế hoạch về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế thiết yếu phục vụ cho chống dịch.

      Cùng với  BCH quân sự huyện, Công an huyện rà soát, khảo sát, đánh giá các khu cách ly trên địa bàn huyện để sẵn sàng khi cần đi vào hoạt động được ngay.

      5. Phòng VH&TT; TT Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện; Trung tâm Y tế, Phòng Tư pháp phối hợp, thống nhất soạn thảo nội dung tuyên truyền phòng chống dịch với tinh thần ngắn gọn, xúc tích, đi thẳng vào những việc cần làm ngay; khai thác công năng sử dụng đối với hệ thống loa truyền thanh trong công tác tuyên truyền.

      Phòng VH&TT chủ trì, hướng dẫn cơ sở cài dặt ứng dụng khai báo y tế thông qua việc quét mã QR khi người dân đến cơ quan, đơn vị, địa phương.

      6. Đối với các khu công nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ từ hệ thống đến việc khai báo y tế, di biến động về con người.

      7. Các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành với phương châm chủ yếu là chống lây lan xâm nhập từ bên ngoài vào địa phương. Nếu đơn vị, địa phương nào để xảy ra lây lan dịch bệnh, BCĐ đợn vị đó phải chịu trách nhiệm.

                                                                                                                           BH*VHTT

 

 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: