Huyện Tam Dương, Tổng kết bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

10/06/2021

Chiều ngày 10/6/2021, Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Tam Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Quang - TUV, Bí thư Huyện ủy; Phùng Mạnh Thắng – PBT, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong BCĐ, UBBC huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đ/c Lê Xuân Bình - UVBTVHU, PCT UBND huyện, Phó CT UBBC huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau hơn 4 tháng triển khai khẩn trương, tích cực, nghiêm túc với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện đồng thời phòng, chống dịch bệnh Covid-19, huyện Tam Dương đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 99% (số cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội là 98,78%, bầu đại biểu HĐND tỉnh là 98,78%, bầu đại biểu HĐND huyện là 98,74%, bầu đại biểu HĐND cấp xã là 98,80% tổng số cử tri trong danh sách).

Các đồng chí Lãnh đạo huyện tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2026

Để  đạt kết quả đó BCĐ và UBBC huyện đã triển khai kịp thời các Văn bản chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch của UBBC tỉnh Vĩnh Phúc; các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2021 đã tập trung chỉ đạo sâu sát, toàn diện, thống nhất từ huyện đến cơ sở; xây dựng ban hành kịp thời các văn bản và tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ và đúng quy định của pháp luật về bầu cử; BCĐ và UBBC cấp huyện, cấp xã được thành lập theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ thời gian. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác hướng dẫn và tổ chức thực hiện; kịp thời kiểm tra các nội dung của MTTQ tham gia bầu cử theo quy định. Tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đảm bảo về cơ cấu, thành phần và số lượng quy định. Thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, thường trực Ủy ban bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn huyện tích cực bám sát các bước trong kế hoạch để chỉ đạo triển khai, phối hợp giám sát, kiểm tra, tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ, kế hoạch, đảm bảo theo luật định. Công tác tổ chức triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện thực hiện đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội của nhân dân. Trong suốt quá trình thực hiện công tác bầu cử an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, các Tổ bầu cử, cử tri thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (huyện Tam Dương là một trong hai huyện trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp dương tính với vi rút SARS COVI – 2).

Đ/c Phùng Mạnh Thắng - PBT, CT UBND huyện phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phùng Mạnh Thắng - PBT, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực và sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan, đơn vị, thành viên UBBC huyện, các xã, thị trấn, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử đánh giá cao sự vào cuộc với quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên, sự đoàn kết của nhân dân huyện Tam Dương. Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa to lớn, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; thể hiện tinh thần yêu nước và sự tin tưởng của nhân dân vào đường lối đổi mới, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, và khẳng định quyền làm chủ của nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Chủ tịch đề nghị các cấp, các ngành, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả của cuộc bầu cử trong thời gian tới, chuẩn bị chu đáo các nội dung để tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện và các xã, thị trấn; xây dựng chương trình kế hoạch để kịp thời bồi dưỡng, tập huấn cho các đại biểu trúng cử HĐND để các đại biểu hiểu và nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của 1 người đại biểu từ đó nâng cao năng lực phục vụ cho công tác để phát triển KT-XH của địa phương; Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền và quản lý, chỉ đạo quyết liệt không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Lãnh đạo huyện Tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2026

Tại Hội nghị, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 48.tập thể, 141 cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Ban biên tập Cổng TTGTĐT huyện

 

Các tin đã đưa ngày: