Huyện Tam Dương hưởng ứng đợt phát động và và Lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19" của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

07/06/2021

Huyện Tam Dương hưởng ứng đợt phát động và và Lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19"

của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Trong thời gian qua, với sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chỉnh trị và sự đồng thuận của Nhân dân, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt, góp phần quan trọng tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, trong những ngày qua dịch bệnh Covid- 19 tiểp tục diễn biến rất phức tạp tại các tỉnh, thành phố trên cả nước như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Thái Nguyên, TP. HCM... tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn tỉnh là rất cao. Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã Phát động đợt cao điểm và Lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19".

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, của BCĐ công tác phòng chống dịch covid-19 của tỉnh, của huyện; Hưởng ứng Lời kêu gọi chống dịch Covid-19 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan gửi cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc; Ngày 31/5/2021, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Dương đã ban hành Văn bản số 56 /CV-MTTQ-BTT về Hưởng ứng Lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19" của Đoàn Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam; các nội dung cụ thể như sau:

Một là, Tuyên truyền,vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid-19: Chủ động phối hợp tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, CNVC, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, quyết liệt xây dựng ý thức tự giác, chấp hành những quy định, khuyến cáo của các cơ quan y tế, các cấp chính quyền để giữ gìn sự an toàn của cộng đồng và toàn xã hội trước đại dịch.

Hai là, Tăng cường giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân: UB MTTQ VN các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân trong huyện tích cực tham gia giám sát và kịp thời phát hiện, báo cáo với cơ quan chức năng những trường hợp đi từ vùng dịch trở về không khai báo y tế, những trường hợp cư trú bất hợp pháp trên địa bàn, những trường hợp không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Giám sát hoạt động của Tổ Covid cộng đồng ở các khu dân cư.

Ba là, Tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid – 19:

(1) Tổ chức vận động quyên góp, phân bổ sử dụng; đợt cao điểm vận động, quyên góp tiền, hiện vật: tính từ ngày 01/6/2021 đến ngày 31/8/2021. Thời gian phân phối tiền, hàng hóa (thực hiện ngay trong thời gian vận động quyên góp và kết thúc sau 30 ngày, kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19).

(2) Đối tượng vận động ủng hộ là các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện; Các hộ gia đình, cá nhân, người lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, thị trấn...,

(3) Nội dung và đối tượng hỗ trợ: Mua vắc xin phòng Covid-19; mua máy thở và trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc phục vụ phòng ngừa, điều trị dịch bệnh Covid- 19; hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nặng; hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mà đời sống đang gặp khó khăn (Bác sỹ và nhân viên y tế; lực lượng vũ trang; tổ phòng chống Covid - 19 ở cộng đồng...).

(4) Quản lý, phân phối tiền, hiện vật: Đối với địa phương có dịch covid-19: Sau khi tiếp nhận tiền, hàng hóa, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xin ý kiến Thường trực Huyện ủy, trao đổi, thống nhất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 của  huyện  để triển khai mua máy thở và trang thiết bị y tế phục vụ phòng ngừa, điều trị dịch bệnh Covid- 19; hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nặng; hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Số kinh phí còn lại chuyển về Trung ương (qua UB MTTQ VN tỉnh) để tập trung mua vắc - xin phòng Covid-19, mua máy thở và trang thiết bị y tế phục vụ phòng ngừa, điều trị dịch bệnh Covid- 19. Đối với địa phương không có dịch, chuyển toàn bộ số hàng hóa tiếp nhận được để hỗ trợ các địa phương có dịch và trích một phần kinh phí vận động được để hỗ trợ địa phương có dịch và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch tại địa phương (nếu có); số kinh phí còn lại chuyển về Trung ương (qua UB MTTQ VN tỉnh) để tập trung mua vắc xin phòng Covid-19; mua máy thở và trang thiết bị y tế phục vụ phòng ngừa, điều trị dịch bệnh Covid- 19.

(5) Công tác triển khai thực hiện vận động, quyên góp ủng hộ: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các  xã, thị trấn phối hợp với Ban Cứu trợ cùng cấp, báo cáo với cấp ủy cho chủ trương triển khai vận động. Đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện quan tâm, phối hợp triển khai vận động ủng hộ tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ một cách tự nguyện.

(6) Tổ chức tiếp nhận:

Địa chỉ tiếp nhận: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Dương.

Địa chỉ: TT Hợp Hòa – Tam Dương -Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 02113 833 176 (hoặc liên hệ với đồng chí Nguyễn Xuân Hương – Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện; Số điện thoại: 0987465299).

Hình thức ủng hộ:

Ủng hộ bằng tiền qua tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Dương tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Tam Dương; số tài khoản: 2807.201.003.033; Nội dung ghi: ng hộ phòng chống dịch covid -19.

Hoặc ủng hộ qua tài khoản: Quỹ Cứu trợ thiên tai; số tài khoản: 37610107848391099 tại Kho bạc Nhà nước huyện Tam Dương; Nội dung ghi: Ủng hộ phòng chống dịch covid -19.

Ủng hộ bằng hiện vật tại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Dương; Toàn bộ hiện vật và kinh phí tiếp nhận, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Dương sẽ báo cáo Thường trực Huyện ủy, thống nhất với BCĐ huyện sử dụng theo đúng quy định.

 

Tổng hợp: Lê Văn Hoá – Nguồn UBMTTQVN huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: