HĐND huyện Tam Dương tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

23/03/2021

HĐND huyện Tam Dương hiện có 28 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu chuyên trách. Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng công tác; tập trung vào đổi mới hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, khẳng định vị thế, vai trò quan trọng của cơ quan quyền lực nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.  

Các cuộc tiếp xúc cử tri được duy trì, đã giải quyết thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 24 kỳ họp, trong đó có 14 kỳ họp chuyên đề. Để nâng cao năng lực, chất lượng qua các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đặc biệt quan tâm đến việc chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung kỳ họp. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị liên tịch mở rộng thống nhất về nội dung, chương trình và các vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận, quyết định tại kỳ họp. Trên cơ sở đó, Thường trực và các Ban HĐND huyện chủ động tiến hành giám sát, khảo sát thực tiễn, thu thập thông tin từ các đối tượng chịu tác động của các quyết định; xây dựng kế hoạch, tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, tổ chức họp tổ, chuẩn bị thảo luận những nội dung chất vấn và giám sát tại kỳ họp.

Với vai trò quyết định các nhiệm vụ quan trọng ở địa phương, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã ban hành 146 nghị quyết, HĐND các xã, thị trấn ban hành 805 nghị quyết có chất lượng, sát thực tiễn, trong đó, có nhiều nghị quyết chuyên đề về các chủ trương, cơ chế chính sách góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Nhiều nghị quyết đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả rõ rệt như: Nghị quyết phê duyệt kế hoạch xây dựng huyện Tam Dương đạt chuẩn nông thôn mới; thông qua các phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kết quả giám sát chuyên đề tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; Nghị quyết giám sát công tác chi trả đất dịch vụ trên địa bàn thời gian từ 1/1/2012 đến 30/10/2020; Nghị quyết thông qua các danh mục chương trình, dự án, rà soát sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 huyện Tam Dương. 

Hoạt động giám sát của HĐND được đổi mới và có những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đã kịp thời phát hiện các thiếu sót, bất cập, vướng mắc và đưa ra các kiến nghị khả thi. HĐND cấp huyện đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với UBND, Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân. Hoạt động giám sát tại kỳ họp HĐND được thực hiện nghiêm túc và có nhiều đổi mới. Trong nhiệm kỳ, các chuyên đề giám sát được lựa chọn sát tình hình thực tế, liên quan trực tiếp đến người dân, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, công tác an sinh xã hội, được dư luận và cử tri quan tâm. Việc thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát đã góp phần giải quyết các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị của địa phương; trong đó, có những chuyên đề thiết thực về tình hình quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác giải quyết đơn thư; thực hiện kế hoạch đầu tư công; thực hiện chế độ một cửa; công tác thu, chi tại các trường học; công tác tiếp dân và tiếp xúc cử tri... Các cuộc giám sát đều bám sát mục tiêu, định hướng, Nghị quyết của cấp ủy và HĐND, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền địa phương.

Đến hết năm 2020, HĐND huyện đã tổ chức 14 cuộc tiếp xúc cử tri, mỗi buổi tiếp xúc có khoảng 150-200 cử tri tham dự với tổng số 356 ý kiến, phản ánh, khiếu nại. Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, giải quyết, trả lời thỏa đáng.

Hồng Yến- Báo VP

Các tin đã đưa ngày: