HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2021

22/03/2021

Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Mọi cá nhân và tổ chức tại Việt Nam đều có thể tham gia bằng nhiều hình thức đơn giản như tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết hoặc tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu.

Hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2021” (Sự kiện Giờ Trái đất)   góp phần vào nỗ lực chung của thế giới, đồng thời thúc đẩy việc thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2020-2030. Thời gian hưởng ứng chiến dịch từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 27/3/2021 (thứ 7).

Hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2021” nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn huyện trong việc sử dụng tiết kiệm điện, từ đó có hành động cụ thể của sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần làm giảm biến đổi khí hậu toàn cầu./.

  BBT- Cổng TTGTĐT Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: